L'urna (2012)

Espot fer pels alumnes de 1r de Batxillerat per a incentivar la participació en les eleccions a Consell Escolar.