Espots (2016)

Espots contra l'eliminació de les assignatures d'imatge en la LOMQE: